2015

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2015 01 21
Šių metų sausio 15 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo projektas „Intervencijų, gerinančių antimikrobinių vaistų skyrimą ligoninėse vertinimas“ ir metodinės rekomendacijos „Hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo indikatoriai“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo projektą „Intervencijų, gerinančių antimikrobinių vaistų skyrimą ligoninėse vertinimas“, kurio įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai sieks nustatyti intervencijas, gerinančias antimikrobinių vaistų skyrimą ir taikytinas Lietuvos ligoninėse.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo indikatoriai“. Šiomis rekomendacijomis siekiama skatinti struktūruotą hospitalinių infekcijų (toliau – HI) prevencijos ir kontrolės vertinimą, naudojant tarptautiniu mastu rekomenduojamus proceso ir struktūros indikatorius. HI valdymo indikatorių metodinės rekomendacijos pirmiausia skirtos stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ dirbantiems infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems specialistams, įstaigų administratoriams, atsakingiems už HI valdymą, atliekantiems HI valdymo veiklos vertinimą. Šios rekomendacijos taip pat gali būti naudojamos ir kitose įstaigose, teikiančiose asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2015 m. vasario mėnesį.

Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].