2016

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2016 10 03
Šių metų rugsėjo 29 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui: baigiamoji išsamaus vertinimo ataskaita „Intervencijų, gerinančių antimikrobinių vaistų skyrimą ligoninėse vertinimas“, baigiamoji ataskaita „Didžiojoje Britanijoje naudojamo streso darbe standarto kaip įrankio savarankiškai valdyti stresą darbe pritaikomumo Lietuvos įmonėms tyrimas“, metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas“ ir dviejų tobulinimo programų aprašai: „Psichosocialinės rizikos vertinimas, valdymas ir veiksmingumo stebėjimas remiantis HSE streso darbe valdymo standartais“ ir „Su darbu susijusios ir profesinės ligos“.
 
Komisija patvirtino baigiamąją išsamaus vertinimo ataskaitą „Intervencijų, gerinančių antimikrobinių vaistų skyrimą ligoninėse vertinimas“. Vertinimo tikslas – nustatyti intervencijas, gerinančias antibakterinių vaistų skyrimą, ir taikytinas Lietuvos ligoninėse.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtinta baigiamoji ataskaita „Didžiojoje Britanijoje naudojamo streso darbe standarto kaip įrankio savarankiškai valdyti stresą darbe pritaikomumo Lietuvos įmonėms tyrimas“. Tyrimo tikslas – pritaikyti HSE streso darbe valdymo standartus Lietuvos įmonėms.
 
Metodinės komisijos nariai taip pat patvirtino metodines rekomendacijas „Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas“. Šios metodinės rekomendacijos skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems gydytojams: šeimos gydytojams, dermatologams, neurologams, pulmonologams, psichiatrams, oftalmologams, otolaringologams ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojams.Rekomendacijose pateikiama trumpa informacija apie ligų sąsajas su darbu (kas yra profesinės ir kitos su darbu susijusios ligos), patarimai, į ką atkreipti dėmesį renkant profesinę anamnezę, informacija apie aktualias su darbu susijusias ir profesines ligas bei atmintinė gydytojams, kurią galima pateikti ir naudoti atskirai. Patogumo tikslu rekomendacijų priede pateiktas Lietuvoje patvirtintas profesinių ligų sąrašas.
 
Metodinė komisija pritarė ir pristatytiems Tobulinimo programų aprašams.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2016 m. spalio 20 d.
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].