2014

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2014 12 19
Šių metų gruodžio 18 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui dvi  metodinės rekomendacijos: „Teisingas antibiotikų vartojimas ir atsparumo antibiotikams prevencija. Metodinės rekomendacijos Visuomenės sveikatos biurų specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu“ ir „Tuberkuliozės prevencija. Metodinės rekomendacijos specialistams, dirbantiems su vaikais“.
 
Komisija patvirtino metodines rekomendacijas „Teisingas antibiotikų vartojimas ir atsparumo antibiotikams prevencija. Metodinės rekomendacijos Visuomenės sveikatos biurų specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu“. Rekomendacijos skirtos suteikti žinių Visuomenės sveikatos biurų specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu, apie antibiotikus, bakterijų atsparumą antibiotikams, kaip gerinti visuomenės žinias ir supratimą apie teisingą antibiotikų vartojimą, augančią bakterijų atsparumo antibiotikams grėsmę, o taip pat kaip kurti ir įgyvendinti prevencines priemones bakterijų atsparumo antibiotikams mažinimui.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Tuberkuliozės prevencija. Metodinės rekomendacijos specialistams, dirbantiems su vaikais“. Metodinių rekomendacijų paskirtis – suteikti informaciją bei praktinius patarimus specialistams, dirbantiems ugdymo įstaigose apie tuberkuliozęs prevenciją ir kontrolę, kuri galėtų atsispindėti jų darbe su ugdymo įstaigos / mokyklos bendruomene. Manome, kad šios rekomendacijos bus naudingos specialistams, kurie dirba su rizikos grupėms priklausančiais vaikais.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2015 m. sausio 15 dieną.

Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].