Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m. (išankstiniai duomenys)“

2018 05 16
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. Šis leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams ir mokslininkams. Leidinyje pateiktos rodiklių reikšmės, skirtos atlikti tolesnę duomenų analizę.
 
Leidinyje pateikiami pagrindiniai demografiniai rodikliai, bendrasis gyventojų sergamumas, sergamumas infekcinėmis ligomis, psichikos ir elgesio sutrikimais, laikino nedarbingumo ir neįgalumo rodikliai, aprūpinimo sveikatos priežiūros įstaigomis, personalu, stacionaro lovomis rodikliai, ambulatorinių, greitosios medicinos pagalbos, stacionarinių, reabilitacinių įstaigų veiklos rodikliai, nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros rodikliai.
 
2017 m. Lietuvoje gimė tūkstančiu naujagimių mažiau negu 2016 m., mirusiųjų skaičius taip pat sumažėjo beveik tūkstančiu. Pernai gerokai sumažėjo ir kūdikių mirtingumas: mirė 85 kūdikiai, tuo tarpu 2016 m. jų mirė net 139.
 
Išankstiniais duomenimis, šalyje sumažėjo ir sergančiųjų asmenų: tiek vaikų, tiek ir suaugusiųjų. 81,4 proc. asmenų buvo registruota bent viena liga ar trauma: 88,9 proc. vaikų ir 79,7 proc. suaugusiųjų. Didelį vaikų ligotumą lėmė kvėpavimo sistemos ligos: jomis sirgo net 62,7 proc. vaikų, 26,8 proc. vaikų sirgo akių ligomis, 16,9 proc. vaikų patyrė traumas, 14,2 proc. sirgo virškinimo sistemos ligomis (išskyrus dantų ligas). 30,2 proc. suaugusiųjų užregistruotos kraujotakos sistemos ligos, 24,4 proc. – kvėpavimo sistemos ligos ir 21 proc. – jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos.
 
2017 m. ambulatorinių apsilankymų skaičius didėjo: 1,9 proc. padaugėjo apsilankymų pas gydytojus, 5,2 proc. – pas odontologus. Asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalbos, sumažėjo 5,2 proc., 1,5 proc. sumažėjo ir stacionaro ligonių. 2017 m. Lietuvos gyventojai pas gydytojus apsilankė 26,9 mln. kartų, pas odontologus – 4,5 mln. kartų, greitoji medicinos pagalba suteikta 651 tūkst. pacientų, stacionare gydyta 713 tūkst. ligonių bei 59 tūkst. dienos ligonių.
 
Sveikatos sektoriuje dirbančių gydytojų ir odontologų šiek tiek daugėjo: Lietuvoje dirbo 13 731 gydytojas arba 48,9/10 000 gyventojų ir 2 921 odontologas arba 10,4/10 000 gyventojų. Slaugytojų bei akušerių toliau mažėjo iki 22 807 arba 81,2/10 000 gyventojų. 3,7 proc. sumažėjo aktyvaus gydymo stacionaro lovų skaičius, 10 000 gyventojų teko 47,2 lovų. 2017 m. Slaugos ir palaikomojo gydymo lovų padaugėjo 8 proc. iki 21,4/10 000 gyventojų.
 

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.