2013

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2013 12 27
Šių metų gruodžio 20 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame patvirtintas tiriamojo darbo projektas „Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse“.

Patvirtinto tyrimo projekto „Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse“ įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai sieks nustatyti saugos ir sveikatos kultūrą bei darbuotojams teikiamas ir jų pageidaujamas profesinės sveikatos paslaugas Vilniaus miesto ir rajono apdirbamosios gamybos įmonėse. Bus atsižvelgiama į tai, ar jose dirba medicininį išsilavinimą turintis specialistas.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Vytautas Jurkuvėnas tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].