2013

Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ įgyvendinimo

2013 12 11

Vakar Higienos institutas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projekto „Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ finansavimo ir administravimo (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-014/ESF-VRM-6-1).

Šio projekto tikslas nustatyti visuomenės sveikatos plėtros strategines kryptis 2014–2020 metams. Jo įgyvendinimo metu bus parengtos ES šalių ir nacionalinės  patirties visuomenės sveikatos politikos formavimo srityje studijos, taip pat parengtas ir pristatytas visuomenės sveikatos plėtros programos projektas. Projekto vykdymo trukmė – 14 mėnesių.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti www.hi.lt ->ES paramos projektai.

Daugiau informacijos Jums galėtų suteikti dr. Vytautas Jurkuvėnas tel. (85) 262 9709 arba el. paštu vytautas.jurkuvėnas@hi.lt