2013

Belgijoje įvyko 6-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje: ar mes čia dar vis? Mokymasis iš patirties ir ateities kūrimas“

2013 11 20
2013 m. lapkričio 13–16 d. Briuselyje (Belgija) vyko 6-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje: ar mes čia dar vis? Mokymasis iš patirties ir ateities kūrimas“ (angl. "Health in Europe: are we there yet? Learning from the past, building the future"), kurioje dalyvavo ir Lietuvos visuomenės sveikatos specialistai.
 
Konferencijos tematika pasirinkta atsižvelgiant į Europos pasiekimus ir perspektyvas  visuomenės sveikatos srityje. Renginyje pagrindinis dėmesys skirtas visuomenės sveikatai Europoje, sveikatai įtaką darantiems veiksniams ir politikai, sveikatai ir gyvensenai, vaikų ir paauglių sveikatai, psichikos sveikatai, populiacijos senėjimui, neįgalumui ir lėtinėms ligoms, infekcinėms ligoms ir tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai, sveikatos priežiūros tyrimams, sveikatos rodiklių sistemoms ir duomenims, sveikatos politikos formavimui, sveikatos netolygumams, taupymo priemonių įtakai ir teisumui sveikatos sektoriuje.
 
Konferenciją organizavo Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA), Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacija (ASPHER), Belgijos visuomenės sveikatos asociacija (BAPH) ir  Europos partnerystės tinklas gerinant sveikatą, teisumą ir gerovę (EuroHealthnet).
 
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistai pristatė pranešimus apie širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų prevencinių programų įgyvendinimą pirminėje sveikatos priežiūros grandyje gydytojų požiūriu bei gyventojų informuotumo ir dalyvavimo šiose prevencinėse programose netolygumus.
 
 
Lietuvos visuomenės sveikatos specialistai turėjo galimybę dalyvauti konferencijoje įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“, kurį kartu su projekto partneriu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru vykdo Higienos institutas.


7-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija įvyks 2014 m. lapkričio 19–22 d. Glazge (Škotija).