Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2020 02 17
Vasario 14 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant Profesinės gerovės darbe indeksą” projektas.
 
Metodinė komisija patvirtino tiriamojo darbo „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant Profesinės gerovės darbe indeksą” projektą. Tyrimo tikslas – pritaikyti Profesinės gerovės darbe indekso įvertinimo klausimyną Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms ir įvertinti jų profesinę gerovę.

Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].