Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2020 04 06
Balandžio 6 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis, kuriame pristatyta svarstymui: tiriamojo darbo „Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvai ir darbo krūvių pasiskirstymas” projektas; tiriamojo darbo „Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje“ ataskaita ir tiriamojo darbo „Psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įmonėse“ projektas.
 
Metodinė komisija patvirtino tiriamojo darbo „Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvai ir darbo krūvių pasiskirstymas” projektą. Tyrimo tikslas – įvertinti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvus ir darbo krūvių paskirstymą.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtinta tiriamojo darbo „Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje“ baigiamoji ataskaita. Tyrimo tikslas – ištirti tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situaciją ir poreikį Lietuvoje.
 
Komisijos nariai patvirtino ir tiriamojo darbo „Psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įmonėse“ projektą. Tyrimo tikslas – ištirti psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybes Lietuvos savivaldybių įmonėse.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].