Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2020 12 07
Gruodžio 4 d. įvykusiame Higienos instituto Metodinės komisijos nuotoliniame posėdyje pristatyta svarstymui: tobulinimo programos „Medicininis mirties liudijimas: reikšmė ir pildymas“ aprašas; tiriamojo darbo „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant Profesinės gerovės darbe indeksą“ ataskaita, tiriamojo darbo „Psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įmonėse“ataskaita.
 
Metodinė komisija pritarė tobulinimo programos „Medicininis mirties liudijimas: reikšmė ir pildymas“ aprašui. Šios programos tikslas – pagerinti Lietuvos mirties priežasčių statistikos kokybę suteikiant gydytojams žinių ir praktinių įgūdžių kaip, remiantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, teisingai užpildyti Medicininį mirties liudijimą.
 
Posėdyje pritarta tiriamojo darbo „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą“ ataskaitai. Tyrimo tikslas pritaikyti Profesinės gerovės darbe indekso įvertinimo klausimyną Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms ir įvertinti jų profesinę gerovę.
 
Metodinė komisija taip pat pritarė tiriamojo darbo „Psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įmonėse“ ataskaitai. Tyrimo tikslas – ištirti psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybes Lietuvos savivaldybių įmonėse.
 
 
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. p. [email protected].