2013

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2013 10 30

Šių metų spalio 25 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatytos tiriamųjų darbų baigiamosios ataskaitos: „Išvengiamo mirtingumo tendencijos tarp Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų 1967–2011 m.“ ir „Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas bei visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų žinių ir įgūdžių poreikio nustatymas“.

Posėdžio metu komisija patvirtino tiriamojo darbo „Išvengiamo mirtingumo tendencijos tarp Lietuvos miesto  ir kaimo gyventojų 1967–2011 m.“ baigiamąją ataskaitą. Šio tyrimo tikslas buvo kompleksiškai išanalizuoti išvengiamo mirtingumo skirtumus ir tendencijas tarp miesto ir kaimo gyventojų Lietuvoje 1967–2011 m. pagal lytį. Plačiau su tyrimo rezultatais galima susipažinti čia.

Komisijoje patvirtinta ir kito tiriamojo darbo baigiamoji ataskaita „Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas bei visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų žinių ir įgūdžių poreikio nustatymas“. Tyrimo tikslai du: pirmasis – įvertinti 1999 ir 2000, 2004 ir 2005 metais įstojusiųjų į visuomenės sveikatos bakalauro (I pakopos) ir magistrantūros (II pakopos) studijas pasitraukimą iš studijų, absolventų pasiskirstymą darbo rinkoje bei pasitraukimą iš profesijos, antrasis – įvertinti visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikį.

Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2013 m. gruodžio 20 dieną.

Daugiau informacijos gali suteikti dr. Vytautas Jurkuvėnas tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].