Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2021 04 20
Šių metų balandžio 16 d. dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis, kuriame buvo pristatytos svarstymui metodinės rekomendacijos „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas“.
 
Metodinė komisija pritarė metodinėms rekomendacijoms „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas“. Šios metodinės rekomendacijos parengtos siekiant padėti bendrojo ugdymo mokykloms Profesinės gerovės darbe klausimyną naudoti kaip priemonę mokyklos bendruomenės profesinei gerovei vertinti ir stebint tobulinti. Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai, Tarptautinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorius Lietuvoje – Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras (SMLPC) ir kiti suinteresuoti asmenys, galintys rekomenduoti bendrojo ugdymo mokykloms naudoti šią priemonę.
 
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel.: 8 5 262 9709 arba el. paštu: jolanta.cepiene@hi.lt.