Paskelbta suvestinė 2020 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

2021 06 18

Higienos institutas kasmet rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą. Šioje ataskaitoje, kaip įprasta, didžiausias dėmesys skiriamas parengtų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybės aspektams: pristatymo laikui, ataskaitų apimčiai, problemoms pateikiant rodiklius, savivaldybių dažniausiai išskirtoms prioritetinėms sritims, pateiktoms išvadoms ir rekomendacijoms.

Po kiekvienu suvestinės ataskaitos skyreliu Higienos instituto specialistai pateikia rekomendacijas, siekdami pagerinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimą kitais metais.

Rengiant suvestinę 2020 m. ataskaitą atkreiptas dėmesys, kad ne visos savivaldybės savo ataskaitas pateikė laiku. Šiais metais ataskaitos nepateikė viena savivaldybė (į analizę įtrauktos 59 savivaldybių ataskaitos). Tuo tarpu laiku ataskaitas pateikė 49 savivaldybės (4 savivaldybėmis daugiau nei pernai). Nurodoma pagrindinė vėlavimo priežastis – nespėjama laiku patvirtinti ataskaitų savivaldybių tarybose. Nepaisant to, pateikiamų ataskaitų kokybė vis gerėja, kas rodo, jog jų rengėjai atkreipia dėmesį į Higienos instituto rekomendacijas.

Praeitų metų ataskaitose dažniausiai analizuota savivaldybių problema – traumos ir nelaimingi atsitikimai (tarp jų ir savižudybės bei bandymai žudytis). Tokia tendencija stebima jau kelerius metus iš eilės.

Higienos institutas kiekvienais metais rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ 10.4. punktu „Rengia ir iki liepos 1 d. Higienos instituto interneto svetainėje skelbia suvestinę praėjusių metų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą“.

Su suvestine 2020 m. ataskaita, taip pat su atskiromis savivaldybių ataskaitomis galima susipažinti Higienos instituto interneto svetainėje čia