Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2021/2(93)

2021 06 22

Antrojo šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ (2021/2(93) numerio „Redakcijos skiltyje“ atkreipiamas dėmesys į dar vieną COVID-19 pandemijos iššūkį – juridinę koliziją dėl COVID-19 ligos pripažinimo profesine.

Literatūros apžvalgose pateikiama informacija apie tai, kokį poveikį paauglių ir jaunų suaugusiųjų sveikatai daro socialinė žiniasklaida, vaikams – jonizuojančioji spinduliuotė, kokia yra mitybos ir gyvenimo būdo įtaka ūžesio ausyse atsiradimui. Apžvelgiamas ir trumpųjų intervencijų bei motyvacinių interviu, teikiamų priklausomybių turintiems žmonėms, veiksmingumas.

Skiltyje „Originalūs straipsniai“ analizuojamos šios temos: Lietuvos vaikų raidos vertinimas, naudojant „Ages and Stages Questionnaires“ klausimyną, kalinčių moterų tabako vartojimas, jų subjektyvaus sveikatos vertinimo įtaka gyvenimo kokybei, studentų nuostatos dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų vartojimo be gydytojo paskyrimo. Taip pat nagrinėjami profesinės kvalifikacijos tobulinimo nuotoliniu būdu privalumai ir trūkumai.   

Rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ pristatomos Higienos instituto specialistų parengtos metodinės rekomendacijos dėl mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimo.

O publikuojamoje metodinėje medžiagoje supažindinama su nebiomedicininių mokslinių tyrimų, kurio objektas yra žmogaus sveikata, etiniais principais.

Elektroninė žurnalo versija Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyriuje „Žurnalas „Visuomenės sveikata“ –> „Archyvas“.