Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2020 / Health Statistics of Lithuania 2020“

2021 11 05

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kasmet išleidžia periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos sveikatos statistika / Health statistics of Lithuania“. Jame pateikiami pagrindiniai praėjusių metų Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.

Leidinyje „Lietuvos sveikatos statistika 2020 / Health statistics of Lithuania 2020“ skelbiami 2020 m. duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.

Leidinį rasite Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt  skyrelyje „Leidiniai“ => „Lietuvos sveikatos leidiniai“ => „Lietuvos sveikatos statistika“ arba atsiųsti paspaudus čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.