Paskelbta 2020 m. antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita

2021 11 26

Ataskaitoje pateikiami 2020 m. antimikrobinių vaistinių preparatų (AMVP) vartojimo Lietuvoje duomenys, lyginami su kitų Europos šalių rodikliais (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) Europos antimikrobinių medžiagų suvartojimo tinklo ESAC-Net duomenys).

Ataskaita parengta vadovaujantis Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtinu sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimas analizuotas panaudojant tris duomenų šaltinius:

1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) surinkta informacija apie AMVP pardavimus iš vaistų didmeninio platinimo įmonių;
2. Valstybinės ligonių kasos (VLK) informacija apie išduotus kompensuojamus AMVP, skirtus ambulatoriniam gydymui;
3. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (stacionarios ASPĮ), antimikrobinių preparatų suvartojimo duomenys.

ESAC-Net tinklo duomenimis, lyginant 2019 m. ir 2020 m., bendras antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimas sumažėjo ir Lietuvoje, ir Europoje. Lietuvoje bendras antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimas (14,1 VTD/1000-čiui gyventojų per dieną) – žemiau  Europos šalių vidurkio (16,4 VTD/1000-čiui gyventojų per dieną).

Mūsų šalies ambulatoriniame sektoriuje antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojama mažiau nei Europos valstybėse (Lietuvos vidurkis – 11,9, Europos šalių – 15,0 VTD/1000-čiui gyventojų per dieną). Lyginant Lietuvos ambulatorinio sektoriaus 2019 m. ir 2020 m. rodiklius, antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimas sumažėjo nuo 13,4 iki 11,9 VTD/1000-čiui gyventojų per dieną. Panaši tendencija stebima ir Europoje.

Pagal antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimą stacionariose ASPĮ Lietuvoje stebimas aukščiausias rodiklis – 2,21 VTD/1000-čiui gyventojų per dieną (Europos vidurkis – 1,57 VTD/1000-čiui gyventojų per dieną). 2020 m., palyginti su 2019 m., antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimas ligoninėse nesikeičia (atitinkamai 2,21 ir 2,25 VTD/1000-čiui gyventojų per dieną).

Ataskaita skelbiama Higienos instituto interneto svetainėje https://www.hi.lt/lt/antibiotiku-suvartojimo-ataskaitos.html.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu [email protected].