Išleistas paskutinis 2021 m. žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris

2021 12 14
Paskutiniame šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ (2021/4(95) numeryje pateikiama nemažai informacijos COVID-19 infekcijos tema. „Redakcijos skiltyje“ kalbama apie COVID-19 pandemijos įtaką požiūriui į visuomenės sveikatos specialistus, o originaliuose straipsniuose – apie studentų mitybos pokyčius, nuotolinį darbą ir priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų patirtis koronaviruso kontekste.
 
Kituose originaliuose straipsniuose analizuojamos mirtingumo sąsajos su žmogaus socialiniu indeksu Lietuvoje; smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų sąsajos su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu; lėtinės ligos poveikis asmens savivokai ir socialinei sąveikai. Taip pat nagrinėjamas fizinio aktyvumo ir pozityvaus kūno vaizdo ryšys; negatyvių komentarų apie išvaizdą ir studenčių sutrikusio valgymo elgesio sąsajos. Straipsniuose gvildenamos ir profesinės sveikatos paslaugos bei pristatomi tyrimo, kurio tikslas – nustatyti pasikartojančių darbo judesių rizikos identifikavimo priemonės turinio validumą, rezultatai.

Skiltyje „Literatūros apžvalga“ apžvelgiama mokslinė literatūra apie paauglių savęs žalojimo paplitimą pasaulyje ir mūsų šalyje bei prevencijos galimybes.

Skyriuje „Visuomenės sveikatos praktikai“ pristatomas Higienos instituto vykdytas projektas „Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“ ir „Erasmus+“ programos projektas „Skaitmeninė lytiškumo ugdymo programa vidurinėse mokyklose – EDDIS“, kurį įgyvendino Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras.

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Žurnalas „Visuomenės sveikata“  –> „Archyvas“.