Skelbiama gyventojų demografinių ir gyvensenos rodiklių sąsajų tyrimo ataskaita

2021 12 14

Higienos instituto specialistai parengė gyventojų demografinių ir gyvensenos rodiklių sąsajų ataskaitą, vykdydami aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, 4.1.1. veiksmą „Atlikti Lietuvos gyventojų demografinių gyvensenos rodiklių sąsajų su sveikos gyvensenos paskatų kūrimo priemonėmis analizę ir pateikti siūlymus įgyvendinančioms institucijoms dėl vykdomų ir naujų priemonių taikymo tikslingumo“.

Remiantis 2018 m. suaugusiųjų ir 2020 m. mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimais, atrinkta 12 suaugusiųjų ir 12 mokinių gyvensenos stebėsenos rodiklių, apimančių tris aktualias rodiklių grupes (sveikatos elgsena, rizikingas elgesys ir gyvenimo kokybė, sveikata, laimingumo vertinimas). Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo paskutiniai duomenys – 2018 m., o mokinių gyvensenos tyrimo – 2020 m., todėl ryšiams nustatyti naudoti būtent tų metų demografiniai duomenys.

Ataskaitos rezultatai pateikiami atsižvelgiant į pagrindines analizuotų demografinių rodiklių temines grupes:

  1. Amžiaus ir gyvensenos sąsajos;
  2. Lyties ir gyvensenos sąsajos;
  3. Gyvenamosios vietos ir gyvensenos sąsajos;
  4. Socioekonominių veiksnių ir gyvensenos sąsajos.

Tyrimo duomenys analizuojami skaičiuojant koreliacijos koeficientą ir pateikiant sklaidos (angl. scatter plot) bei stačiakampes (angl. box and whiskers plot) diagramas.

Ataskaitą galima rasti Higienos instituto interneto svetainės ww.hi.lt skiltyje „Padaliniai“ -> „Sveikatos informacijos centras“ -> „Biostatistinės analizės skyrius“ arba atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė el. paštu [email protected].