Baigėsi mokymai „Savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimų metodologiniai aspektai“

2021 12 16

Gruodžio 2–3 ir 7–8 d.  įvyko  nuotoliniai mokymai „Savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimų metodologiniai aspektai“, skirti visuomenės sveikatos specialistams, organizuojantiems ar vykdantiems gyvensenos stebėsenos tyrimus savivaldybėse.  

Mokymus organizavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistai.

Mokymų tikslas – suteikti visuomenės sveikatos specialistams daugiau žinių apie visuomenės sveikatos stebėseną ir tobulinti jų gebėjimus planuoti, organizuoti ir vykdyti gyvensenos tyrimus savivaldybėse. Mokymų trukmė – 16 akademinių valandų.

Pirmą mokymų dieną vyko paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, o antrą dieną kursų dalyviai atliko dvi praktines užduotis, žinių vertinimo testą ir įvertino mokymų programą. Ją sudarė šios temos:

  • Gyvensenos tyrimai savivaldybėje – visuomenės sveikatos stebėsenos dalis;
  • Gyvensenos tyrimo planavimas, organizavimas ir vykdymas;
  • Gyvensenos tyrimai COVID-19 pandemijos akivaizdoje;
  • Duomenų suvedimo galimybės;
  • Tyrimo rezultatų sklaida ir panaudojimas.

Dvejuose mokymuose iš viso dalyvavo  63 visuomenės sveikatos biurų specialistai.

Mokymų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1171.

Siekiant užtikrinti maksimalų pasirengimą  2022 m. suaugusiųjų gyvensenos tyrimo vykdymui, pagal poreikį taip pat bus rengiamos papildomos visuomenės sveikatos biurų specialistų konsultacijos.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta Makauskaitė tel. (8 5) 261 4184 arba el. p. [email protected].