Parengtos metodinės rekomendacijos apie vyresnių žmonių dalyvavimą darbo rinkoje

2021 12 16
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė metodines rekomendacijas „Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje prielaidos“. Tikimasi, kad jos padės įmonėms kurti įtraukią darbo aplinką vyresniems asmenims ir plėtoti iniciatyvas, padedančias prailginti darbuotojų sveiką ir darbingą amžių.
 
Leidinyje pateikiama medžiaga remiantis Higienos instituto tyrimo „Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio darbingo amžiaus ir pasilikimo darbo rinkoje veiksniai“ (2020–2021) rezultatais ir Lietuvos ir užsienio mokslinių šaltinių duomenimis.
 
Metodinėse rekomendacijose supažindinama su amžėjančios visuomenės tendencijomis ir įvairių šalių taikomais sprendimo būdais, apibūdinama vyresnių darbuotojų sveikata ir jos stiprinimo galimybės, profesinės rizikos ypatumai, akcentuojant psichosocialinę riziką ir jos valdymo svarbą bei atsižvelgiant į vyresnio amžiaus darbuotojų poreikius, pabrėžiama karjeros planavimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo vyresniems darbuotojams reikšmė.
 
Šios metodinės rekomendacijos parengtos siekiant padėti Lietuvos įmonėms ir organizacijoms geriau suprasti priešpensinio ir pensinio amžiaus darbuotojų poreikius bei užtikrinti jų darbui palankią, saugią, sveiką ir motyvuojančią darbo aplinką ir, amžėjant darbo rinkai, paskatinti vyresnio amžiaus žmones likti joje ilgiau.

Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti Lietuvos įmonių ir organizacijų darbdaviai ir vadovai, jų įgalioti asmenys, atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą (profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai), žmogiškųjų išteklių specialistai bei kitų profesijų atstovai, vykdantys sveikatinimo programas, organizuojantys mokymus įvairių sektorių įmonėse ir organizacijose.

Metodinės rekomendacijos skelbiamos Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“, taip pat jas galima atsiųsti paspaudus šią nuorodą.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Justyna Kolesnik tel. (8 5) 212 2589, el. p. [email protected].