2013

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2013 09 30

Šių metų rugsėjo 27 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui baigiamoji ataskaita „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas“ bei tiriamojo darbo projektas „Suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje“.

Komisija patvirtino baigiamąją tyrimo ataskaitą „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinis veiksmingumo vertinimas“. Šio tyrimo tikslai buvo ištirti Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų (toliau – DSS) veiklą, resursus ir profesinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros galimybes, įvertinti Lietuvos DSS sistemos ir valstybinių programų atitikimą Tarptautinės darbo organizacijos 187 konvencijos (2007) reikalavimams, išanalizuoti Lietuvos ir kitų Europos šalių profesinės sveikatos priežiūros praktiką.
 
Išleistas leidinys anglų kalba „Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany” (Šiaurės matmens partnerystės šalių profesinės sveikatos priežiūros praktikos palyginamoji studija), autoriai dr. Remigijus Jankauskas, Raimonda Eičinaitė-Lingienė ir Jolita Kartunavičiūtė. 

Komisijoje patvirtintas ir naujo tiriamojo darbo „Suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje“ projektas, kurio įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai sieks nustatyti intervencijų, skirtų suaugusių asmenų fiziniam aktyvumui skatinti, veiksmingumą ir jų taikymo praktiką Lietuvoje. Atlikus tyrimą ir atsižvelgus į gautus rezultatus, bus pateikti pasiūlymai dėl prioritetinių intervencijų, skirtų suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimui vykdymo šalyje.

Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2013 m. spalio 25 dieną.

Daugiau informacijos gali suteikti dr. Vytautas Jurkuvėnas tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].