Įvertinta Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija

2021 12 22

Higienos instituto Biostatistinės analizės skyriaus specialistai, pritaikydami Lietuvos sveikatos strategijos 2014–2025 metų vertinimo modelį, atliko tarpinį Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos (toliau – LSS) vertinimą.

Lietuvos sveikatos strategijos vertinimo modelis – tai metodika, kurioje, remiantis Lietuvos teisės aktais, patirties apžvalga, taip pat užsienio šalių pavyzdžiais, pateikti LSS nurodytų vertinimo rodiklių aprašymai ir jų vertinimo metodai (t. y. modelio taikymas). Modelis skirtas tarpiniam ir galutiniam LSS vertinimui atlikti, jo elementus siūloma taikyti atliekant kasmetinę rezultatų stebėseną.

LSS vertinama pagal joje numatytus tikslus ir jų vertinimo rodiklius. Kiekvienas LSS vertinimo rodiklis vertintas skaičiuojant šiuos jo pokyčius: metinį (faktinį) (2012–2020 m.), metinį (laukiamą) (2012–2020 m.) ir įvykusį (2012–2020 m.). Taip pat kiekvienas vertinimo rodiklis parodomas grafiškai, vaizduojant jo tendenciją ir numatytus LSS siekinius nuo 2014 m. Be to, pateikiama rodiklio prognozė nuo 2014 m. vertinant rodiklio kryptį, jei jis nebūtų veikiamas LSS numatytų ir įgyvendinamų priemonių. Rodikliai, kurių 2020 m. siekinių nepavyko pasiekti, vertinami išsamiau, nurodant priemones, numatytas LSS, ir analizuojant rodiklį pagal Lietuvos savivaldybes (pateikiamas žemėlapis). Jose padėtis vertinama pagal du aspektus – LSS tikslą ir faktinę reikšmę (Lietuvos vidurkį). Galiausiai vertinamas galutinio tikslo pasiekimas. Jis vertinamas balais nuo 0,5 (geriausias) iki 4,5 (blogiausias), kurie priskiriami pagal įvertintą rodiklio pokytį (procentais). Galutinis tikslo vertinimas gaunamas apskaičiavus visų tam tikslui priklausančių rodiklių balų vidurkį.

Strateginis LSS tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Strateginio tikslo rodiklių balų vidurkio rezultatas (2,4 balai) rodo, kad 2020 m. strateginio tikslo numatoma teorinė reikšmė nepasiekta – tikslo įgyvendinamumas yra 69,9 proc.

Vertinant atskirus strateginio tikslo komponentus, abiejų rodiklių (Lietuvos gyventojų vidutinė būsimo gyvenimo trukmė ir vidutinės būsimo gyvenimo trukmės skirtumo tarp vyrų ir moterų mažinimas, ilgėjant vyrų vidutinei būsimo gyvenimo trukmei) 2020 m. teorinės reikšmės Lietuvoje nepasiektos. Tačiau šią išvadą reiktų vertinti atsargiai dėl išaugusio mirtingumo Lietuvoje dėl COVID-19 ligos, kas galėjo turėjo įtakos Lietuvos gyventojų vidutinei gyvenimo trukmei.

LSS vertinimą galima rasti Higienos instituto interneto svetainės ww.hi.lt skiltyje „Padaliniai“ -> „Sveikatos informacijos centras“ -> „Biostatistinės analizės skyrius“ arba atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė el. paštu [email protected].