Išleistas leidinys „Higienos institutas 2021 metais“

2022 06 29

Leidinyje „Higienos institutas 2021 metais“ pristatomi pernai atlikti svarbiausi darbai.

Aprašomos vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, išoriniai projektai, supažindinama su Higienos instituto (HI) partneriais iš Lietuvos ir užsienio, parengtais leidiniais, mokslinėmis publikacijomis ir pateikiama informacija apie bibliotekos duomenų bazes.

Leidinys skelbiamas HI interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Metinis pranešimas“.

Daugiau informacijos apie leidinį suteikiama tel. (8 5) 262 9931.