Pristatome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį

2022 09 26

Trečiojo šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerio „Redakcijos skiltyje“ apžvelgiamas profesinių ligų registravimo procesas.

Literatūros apžvalgose pristatoma ekologinės krizės įtaka vaikų ir jaunimo psichinei sveikatai bei gydytojų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų sąsajos su darbo vietos ergonominiais veiksniais.

Skiltyje „Originalūs straipsniai“ didžioji dalis straipsnių – apie vaikų ir jaunimo sveikatą, savijautą, įpročius ir gyvenseną COVID-19 pandemijos metu ir po jos. Nagrinėjamos šios temos: jaunų žmonių alkoholio atsisakymo (ribojimo) motyvai ir jų sąsajos su asmenybės bruožais; moksleivių, grįžusių į mokyklas po COVID-19 infekcijos karantino, savijautos pokyčiai; taip pat COVID-19 pandemijos suvaržymų poveikis pradinių klasių mokinių fiziniam raštingumui bei studentų pieno ir jo produktų vartojimui. Kituose straipsniuose pristatomi ankstyvosios diagnostikos programų testų efektyvumo rodikliai ir kūno įvaizdžio sąsajos su priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimu, gvildenamos vyresnio amžiaus darbuotojų profesinės gerovės ir nuotolinio darbo aktualijos.

Žurnalo rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ supažindinama su nepageidaujamų įvykių stebėsenos pokyčiais ir pristatomos Higienos instituto metodinės rekomendacijos infekcijų prevencijos tema.
 
Elektroninė žurnalo versija Higienos instituto interneto svetainės https://hi.lt/ skyriuje „Žurnalas „Visuomenės sveikata“ –> „Archyvas“.