Apžvelgtos nepageidaujamų įvykių stebėsenos šalyje aktualijos

2022 11 10

Lapkričio 8 d. įvyko nuotolinis seminaras „Nepageidaujamų įvykių stebėsenos Lietuvoje aktualijos“, kurį organizavo Higienos institutas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija. Tai jau ketvirtas seminaras nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) tema, kurį organizuoja Higienos institutas.

Seminare dalyvavo daugiau nei 220 sveikatos priežiūros specialistų: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, administratorių, medicinos auditorių ir kitų specialistų, vykdančių NĮ stebėseną.

Seminarą atidarė ir sveikinimo kalbą pasakė sveikatos apsaugos viceministrė prof. Danguolė Jankauskienė.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė dr. Virginija Kanapeckienė kalbėjo apie 2021 m. NĮ stebėsenos duomenis. NĮ skaičius Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) nuo 2019 m. nežymiai didėja – kasmet vidutiniškai užregistruojama apie 3 000 NĮ. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemos Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulio naudotojais šiuo metu yra 326 ASPĮ, tai yra šiek tiek daugiau nei praėujusias metais (316 naudotojų). Naujų ASPĮ (ypač ambulatorinių) įsijungimo į NĮ stebėseną tempai išlieka lėti.  Net du trečdaliai ASPĮ, kurios naudojasi informacine sistema, 2021 m. neužregistravo nei vieno NĮ.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė pristatė Higienos instituto atlikto tyrimo, kuriuo siekta išsiaiškinti veiksnius, turinčius įtakos NĮ registravimui, rezultatus.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnybos Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Rimantas Gagys pateikė dažniausius ASPĮ nustatomus pažeidimus vertinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

LSMU Kauno ligoninės vyriausiasis medicinos auditorius Romualdas Mačionis pasidalijo savo ligoninės NĮ valdymo ypatumais ir patirtimi bei atkreipė dėmesį į naujus iššūkius ir perspektyvos tobulinant Nepageidaujamų įvykių registrą LSMU Kauno ligoninėje.

Respublikinės Šiaulių ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Sigita Klimavičienė papasakojo apie NĮ situaciją Šiaulių ligoninėje, pristatė ligoninės NĮ stebėsenos rezultatus ir apžvelgė ateities perspektyvas.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Evelina Navikonytė supažindino su NĮ duomenų kokybe, dažniausiomis klaidomis bei NĮ stebėsenos pasikeitimais nuo 2023 m. sausio 1 d., kai įsigalios Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo naujausi pakeitimai.

Diskusijos, kurią moderavo dr. Virginija Kanapeckienė, metu pranešėjai atsakė į dalyvių klausimus.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė dr. Virginija Kanapeckienė mob. 8 649 51 350 ar el. paštu [email protected] arba specialistė Evelina Navikonytė tel. 8 649 54 508 arba el. paštu [email protected]. 

Skaityti pranešimai

Nepageidaujamų įvykių stebėsenos 2021 metų duomenys (atsiųsti)
dr. V. Kanapeckienė, Higienos institutas

Veiksniai, turintys įtakos nepageidaujamų įvykių registravimui – tyrimo rezultatai (atsiųsti)
dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos institutas

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė – dažniausi pažeidimai (atsiųsti)
Rimantas Gagys, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnyba

Nauji iššūkiai ir perspektyvos tobulinant Nepageidaujamų įvykių registrą LSMU Kauno ligoninėje (atsiųsti)
Romualdas Mačionis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Nepageidaujamų įvykių duomenų kokybė ir stebėsenos pasikeitimai nuo 2023 m. (atsiųsti)
Evelina Navikonytė, Higienos institutas