2023

Lapkričio 16–17 d. įvyko virtualus ECDC HAI-Net tinklo susitikimas

2022 12 16

Susitikime aptarti visi su HAI-Net tinklu susijusios veiklos aspektai. Renginyje dalyvavo 128 dalyviai iš 28 Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalių, 6 kitų Europos šalių, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Europos Komisijos ir Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro (ECDC).

Pirmąją susitikimo dieną pateikta informacija apie naują reglamentą dėl rimtų tarpvalstybinių grėsmių sveikatai ir antrąjį EU-JAMRAI projektą. Pristatytas Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas (EuroPPS), atliekamas kas 5 metai (Lietuva jam duomenis rinks ir teiks 2023 m.), ir Pasaulinė infekcijų prevencijos ir kontrolės (IPK) strategija, kurią PSO sukūrė 2023 m. Pasaulio sveikatos asamblėjai.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta ECDC HAI-Net stebėsenos moduliams, į kurių duomenų bazę kiekvienais metais duomenis teikia ir Lietuva: hospitalinėms infekcijoms RITS, OŽ ir Clostridioides difficile infekcijomis; trumpai pristatytos 2018–2020 m. HI stebėsenos ataskaitų publikacijos; siūlomi RITS ir OŽI stebėsenos protokolų pakeitimai, taip pat aptarta mikrobiologinė pagalba C. difficile sekoskaitai. Dienos pabaigoje pateikti duomenys apie nuolatinį Candida auris plitimą Europoje, todėl svarstyta įtraukti infekciją į šiuo metu peržiūrimą stebimų ligų sąrašą. 

Antrąją susitikimo dieną aptarta automatizuota infekcijų stebėsenos sistema, informuota apie elektroninės stebėsenos projektų pradžią, ECDC darbą, susijusį su elektroninės sveikatos duomenų erdvės (EHDS) naudojimu Higienos instituto stebėsenai. Taip pat aptartas COVID-19 pandemijos poveikis hospitalinėms infekcijoms, Acinetobacter spp ir Candida auris plitimas. Pateikta informacija apie Europos infekcijų prevencijos ir kontrolės sertifikato statusą – antrosios pakopos studijų programą, sėkmingai vykdomą nuo 2018 m., kurios moduliai organizuojami keliose Europos šalyse.

ECDC HAI-Net tinklo informacija (anglų k.) skelbiama adresu https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/hai-net