2023

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2022 12 16
Gruodžio 14 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis, kuriame pristatytos svarstymui šios tiriamųjų darbų ataskaitos: „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų psichosocialinės darbo aplinkos ypatumai pokyčių laikotarpiu: profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų požiūris“ ir „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose“.
 
Metodinė komisija patvirtino tiriamojo darbo „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų psichosocialinės darbo aplinkos ypatumai pokyčių laikotarpiu: profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų požiūris“ ataskaitą. Projekto tikslas – atskleisti asmens sveikatos priežiūros įstaigų psichosocialinės darbo aplinkos ypatumus pokyčių laikotarpiu remiantis darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos bei jų funkcijas vykdančių specialistų požiūriu.
 
Metodinė komisija taip pat patvirtino tiriamojo darbo „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose“ ataskaitą. Projekto tikslas – įvertinti nepageidaujamų įvykių stebėseną ir jai įtaką darančius veiksnius stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė mob. 8 649 51 365 arba el. paštu [email protected].