2013

Pasiskiepijus daugiau medikų, sumažėjo pacientų sergamumas gripu ir pneumonija

2013 07 15

Olandijoje atlikus klinikinį atsitiktinių imčių tyrimą nustatyta, kad įgyvendinus išplėstinę gripo vakcinacijos programą ligoninėse ir pasiskiepijus daugiau medikų, pacientų sergamumas gripu ir pneumonija sumažėjo.

Su sveikatos priežiūros įstaigų veikla susijusios infekcijos, tarp jų ir gripas, yra didelė našta sveikatos priežiūros įstaigoms, todėl jos išlieka svarbia visuomenės sveikatos problema. Daugelyje Europos šalių sezoninio gripo vakcina skiepijasi per mažai sveikatos priežiūros darbuotojų, o skiepijimosi programos yra tik rekomendacinio pobūdžio, nors Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja elgtis priešingai. Viena aktualiausių pastarųjų dešimtmečių debatų temų yra apie tai, ar sveikatos priežiūros darbuotojų skiepijimasis sezoninio gripo vakcina yra efektyvi priemonė siekiant sumažinti gripo infekcijos plitimo sveikatos priežiūros įstaigose riziką ne tik tarp medikų, bet ir tarp pacientų.

Olandijoje atliktas tyrimas, kuriuo vertintas įgyvendinamos daugiaaspektės gripo vakcinacijos programos priemonių efektyvumas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skiepijimuisi bei ligoninėse gydomų pacientų sergamumui gripu ir pneumonija. Šia programa siekta keisti medicinos darbuotojų elgseną, todėl ją rengiant, buvo kreiptas dėmesys į labiausiai sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skiepijimuisi įtaką darančius veiksnius, – socialinius-kultūrinius, organizacinius bei elgsenos. Programos efektas vertintas lyginant tris gydymo įstaigas, kuriose įgyvendinta programa (intervencinė grupė) su trimis įstaigomis, kuriose veikla nevykdyta (kontrolinė grupė).

Tyrimas parodė, kad tokios daugiaaspektės gripo vakcinacijos programos skatina sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus skiepytis nuo gripo: intervencinėje grupėje lyginant su kontroline pasiskiepijo daugiau medikų. Taip pat tyrimas parodė, kad intervencinės grupės gydymo įstaigose, tarp pacientų mažiau plito gripas ir pneumonija –sergamumas hospitaline gripo ir/ar pneumonijos infekcija buvo 2,5 karto mažesnis (atitinkamai 3,9 proc. ir 9,7 proc.).

Sergamumo gripu ir pneumonija sumažėjimui įtakos turėjo ne tik medikų skiepijimasis, bet ir kitos programos priemonės, leidžiančios valdyti gripą, pavyzdžiui, ankstyva diagnostika, ligonių izoliavimas, tinkama personalo rankų higiena. Pasikeitė ir medikų elgsena, – intervencinės grupės sveikatos priežiūros darbuotojai, sirgę lengva gripo forma, vengdami platinti infekciją, dažniau neidavo į darbą nei kontrolinės grupės medikai.

Olandų mokslininkų tyrimas gali būti aktualus ir Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, kadangi mūsų šalies medikai taip pat vengia skiepytis sezonine gripo vakcina. 

Tyrimas paskelbtas Europos savaitiniame recenzuojamame mokslo žurnale, skirtame epidemiologinei priežiūrai, užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei „Eurosurveillance“. Plačiau apie tyrimą galite perskaityti čia.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti: Jolita Mackevičiūtė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė tel. 8 5 262 9055, arba el. paštu jolita.mackeviciute@hi.lt.