2013

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2013 05 27

Šių metų gegužės 24 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyti svarstymui trys projektai: „Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais“, „Vyresnių nei 65 metų amžiaus asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“ ir „Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinių darbo (taip pat smurto darbe) veiksnių įvertinimas ir rekomendacijų slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos gerinimui parengimas”.

Patvirtinto tyrimo projekto „Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais“ įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai sieks kompleksiškai ištirti išvengiamų hospitalizacijų skirtumus tarp 0–85 m. amžiaus Lietuvos gyventojų 2012 metais.

Komisijoje taip pat patvirtintas „Vyresnių nei 65 metų amžiaus asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“ projektas, kurio metu siekta nustatyti vyresnių nei 65 metų amžiaus asmenų sveikatos netolygumus Lietuvoje.

Trečiojo projekto „Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas ir rekomendacijų slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos gerinimui parengimas” vykdytojai sieks įvertinti Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinius darbo veiksnius bei parengti rekomendacijas slaugytojų psichosocialinei darbo aplinkai gerinti. Projektas parengtas vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. pavedimą Nr. 17-701 „Dėl psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių tyrimo atlikimo“.

Daugiau informacijos gali suteikti dr. Vytautas Jurkuvėnas tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].