2013

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2013 01 16

Šių metų sausio 14 dieną Higienos instituto Metodinės komisijos posėdyje pristatytos svarstyti trys tiriamųjų darbų baigiamosios ataskaitos: „Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas“, „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje“ ir „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“.

Posėdžio metu komisija patvirtino tiriamojo darbo „Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas“ baigiamąją ataskaitą. Tyrimo tikslai du: pirmasis – įvertinti periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų praktiką, šeimos gydytojų pasirengimą nustatyti profesines ligas bei jų požiūrį į profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarką, antrasis – išanalizuoti darbuotojų motyvus ir patirtį siekiant profesinės ligos patvirtinimo bei jų požiūrį į profesinių ligų nustatymo procesą.

Komisija patvirtino ir tyrimo „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje“ baigiamąją ataskaitą. Tyrimas taip pat turėjo du tikslus: pirmasis – įvertinti restruktūrizuojamose ligoninėse dirbančių slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos, sveikatos ir sveikatai žalingo elgesio tarpusavio ryšius, antrasis – išanalizuoti ir struktūruoti Vilniaus ligoninėse dirbančių slaugytojų su restruktūrizavimu susijusias patirtis.

Taip pat buvo patvirtinta ir tiriamojo darbo „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“ baigiamoji ataskaita. Tyrimu siekta įvertinti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų, gaunančių paslaugas pagalbą teikiančiose institucijose, gyvenimo kokybę, psichologinę būseną bei pagalbos prieinamumą ir efektyvumą Lietuvoje.

Daugiau informacijos jums gali suteikti dr. Vytautas Jurkuvėnas tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].