2015

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2015 03 10

Šių metų kovo 5 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatytos svarstymui dvi baigiamosios ataskaitos: „Amžiaus, periodo, kohortos faktoriai ir jų įtaka suaugusiųjų sergamumo 2 tipo diabetu dinamikai Lietuvoje 2002–2013 metais“ ir „Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse“.

Komisija patvirtino tyrimo „Amžiaus, periodo, kohortos faktoriai ir jų įtaka suaugusiųjų sergamumo 2 tipo diabetu dinamikai Lietuvoje 2002–2013 metais“ baigiamąją ataskaitą, kurios įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai siekė išanalizuoti sergamumo II tipo diabetu dinamiką taikant amžiaus-periodo-kohortos modelį.

Posėdžio metu taip pat patvirtinta ir tiriamojo darbo „Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse“ baigiamoji ataskaita, kurios vykdytojai siekė nustatyti saugos ir sveikatos kultūrą bei darbuotojams teikiamas ir jų pageidaujamas profesinės sveikatos paslaugas Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse.

Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2015 m. balandžio 5 dieną.

Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].