2012

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2012 12 27

Šių metų gruodžio 21 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame svarstymui pristatytas tiriamojo darbo projektas „Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas“, projekto „Odontologinių paslaugų prieinamumas pacientams su judėjimo negalia“ baigiamoji ataskaita ir metodinės rekomendacijos „Operacinių žaizdų antimikrobinė profilaktika“.

Komisija patvirtino projektą „Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas“, kurį įgyvendindami tyrimo vykdytojai sieks įvertinti hospitalinių infekcijų valdymą Lietuvos ligoninėse, šalies gyventojų žinias bei požiūrį į antibakterinius vaistus, savigydos mastą.

Komisijoje taip pat patvirtinta ir tyrimo „Odontologinių paslaugų prieinamumas pacientams su judėjimo negalia“ baigiamoji ataskaita. Tyrimas vykdytas įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-03-03 nutarimu Nr. 227 (Žin., 2010, Nr. 29-1345) ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programos priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-05-17 Nr. A1-194 (Žin., 2010, Nr. 58-2854), 4.3 priemonę „Įįvertinti odontologinių paslaugų prieinamumą neįgaliesiems“ pagal 2012-01-30 sveikatos apsaugos viceministro pavedimą Nr. 17-98 „Dėl odontologinių paslaugų prieinamumo neįgaliesiems, tyrimo atlikimo“ pagal 2012-03-29 sveikatos apsaugos viceministro pavedimo patikslinimą Nr. (10.5-22)10-2771 „Dėl odontologinių paslaugų prieinamumo neįgaliesiems tyrimo patikslinimo“.

Metodinės komisijos nariai taip pat patvirtino metodines rekomendacijas „Operacinių žaizdų antimikrobinė profilaktika“, kurios parengtos vykdant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008−2014 metų programos 2010−2011 metų priemonių plano 4.6 punktą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-523.

Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2013 m. sausio 11 dieną.

Daugiau informacijos jums gali suteikti dr. Vytautas Jurkuvėnas, Higienos instituto direktoriaus pavaduotojas  tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].