2012

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2012 05 31
Šių metų gegužės 29 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatytas svarstymui tiriamojo darbo projektas „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“.

Patvirtinto tyrimo projekto „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“ įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai sieks įvertinti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų, gaunančių paslaugas pagalbą teikiančiose institucijose, gyvenimo kokybę, psichologinę būseną bei pagalbos prieinamumą ir efektyvumą Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks dr. Laura Narkauskaitė tel.: 262 8513 arba el. paštu:  [email protected].