2014

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2014 11 25
Šių metų lapkričio 20 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui projekto „Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių  psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas“ baigiamoji ataskaita ir metodinės rekomendacijos „Kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją“.
 
Komisija patvirtino tyrimo „Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių  psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas“ baigiamąją ataskaitą, kurio įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai siekė įvertinti Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinius darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnius.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją“. Metodinių rekomendacijų tikslas – padėti gerinti slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti smurto darbe prevenciją psichikos sveikatos priežiūros įstaigose. Rekomendacijos skirtos psichikos sveikatos priežiūros įstaigų ir skyrių vadovams.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2014 m. gruodžio 18 dieną.

Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 261 2084 arba el. paštu [email protected].