2014

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2014 10 01
Šių metų rugsėjo 25 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta tiriamojo darbo „Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais“ baigiamoji ataskaita.
 
Posėdžio metu komisija patvirtino tiriamojo darbo „Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais“ baigiamąją ataskaitą. Šio tyrimo tikslas – kompleksiškai ištirti išvengiamų hospitalizacijų mastą ir jo ypatumus Lietuvoje 2012 metais.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2014 m. spalio 30 dieną.
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 261 2084 arba el. paštu [email protected].