2012

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2012 04 16
Šių metų balandžio 13 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyti svarstymui trys projektai: „Antrinės profilaktikos programų įgyvendinimo įvertinimas“, „Odontologinių paslaugų prieinamumas pacientams su judėjimo negalia" ir „Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkose vertinimas bei visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų žinių ir įgūdžių poreikis“.
 
Patvirtinto tyrimo projekto „Antrinės profilaktikos programų įgyvendinimo įvertinimas“ įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai sieks išsiaiškinti gyventojų, gydytojų ir sveikatos priežiūros administratorių požiūrį į antrinių profilaktikos programų įgyvendinamumą, nes šiuo metu dalyvavimo jose apimtys išlieka žemos, nors programos vykdomos jau kelerius metus.

Komisijoje taip pat patvirtintas „Odontologinių paslaugų prieinamumas pacientams su judėjimo negalia“ projektas, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti įstaigų galimybes teikti odontologines paslaugas pacientams su judėjimo negalia bei sužinoti pacientų su judėjimo negalia požiūrį į odontologinių paslaugų prieinamumą asmens sveikatos priežiūros įstaigose Lietuvoje.

Trečiojo projekto „Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkose vertinimas bei visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų žinių ir įgūdžių poreikis“ vykdytojai sieks išsiaiškinti 1999–2000 m. ir 2004–2005 m. įstojusių  į Vilniaus, Lietuvos sveikatos mokslų ir Klaipėdos universitetų I pakopos visuomenės sveikatos studijas baigusių specialistų pasitraukimą („nubyrėjimą“) ir pasiskirstymą darbo rinkoje, jų požiūrį į kvalifikacijos tobulinimo kursus ir mokymus.

Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas šių metų gegužės 11 dieną.

Daugiau informacijos gali suteikti dr. Vytautas Jurkuvėnas tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].