Vilniuje vyksta penktasis tarptautinis „ImPrim“ projekto partnerių susitikimas

2012 03 20
Šiandien Vilniuje vyksta penktasis tarptautinis „ImPrim“ projekto „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą“ (angl. „Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems“) partnerių susitikimas. Tai priešpaskutinis partnerių susitikimas, kuriame bus aptarti projekto įgyvendinimo tarpiniai rezultatai ir baigiamieji darbai.
 
Projekte dalyvauja 13 partnerių (institucijų) iš Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos, bei asocijuoti projekto partneriai – ministerijos, vietinės valdžios institucijos, suinteresuotos projekto veiklomis ir rezultatais. Pagrindinis projekto partneris – Blekinge kompetencijų centras, Švedija (Blekinge Centre of Competence, Blekinge County Council).
 
Higienos institutas ir Klaipėdos universitetas yra Lietuvos dalyviai projekte. Higienos institutas užtikrina projekto penktojo darbo paketo „Pirminės sveikatos priežiūros (PSP) kaip regiono vystymo šerdis: regionų konkurencingumo didinimo strategijos” priemonių, skirtų naujų veikimo mechanizmų parengimui ir išbandymui, įgyvendinimo koordinavimą. Be to, Higienos institutas įgyvendina tris priemones: PSP integravimo į regioninio vystymo planus modelio rengimas, užkrečiamų ligų prevencijos strategijos kūrimas (antimikrobinio atsparumo valdymo regioniniame lygmenyje mechanizmo kūrimas) ir pilotinį projektą „Sveikatos sinergija“, integruojantį asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje.

Tikimasi, kad projekto rezultatai bus naudingi toliau tobulinant Lietuvos PSP: didinant šeimos gydytojų vaidmenį sveikatos priežiūroje, optimizuojant PSP veiklos apmokėjimo ir skatinimo sistemą, siekiant efektyvaus darbo organizavimo ir geresnio visuomenės sveikatos lygio, bei asmens ir visuomenės sveikatos sektorių bendradarbiavimo pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje kylančių sveikatos problemų sprendimui.
Susitikimo programa (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteiks dr. Vytautas Jurkuvėnas el. paštu: [email protected].

Naujienos

2023-01-20
Pristatome pirmąjį šių metų žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numerį
Skaitytojų dėmesiui – aktualūs moksliniai straipsniai slaugytojų darbo, blaivybės motyvacijos ir vėžiu sergančiųjų poreikių temomis bei straipsniai savišvietai.
2023-01-13
Kviečiame dalyvauti kursuose „Psichosocialinės profesinės rizikos veiksnių prevencijos planavimo bei vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose kompetencijų didinimas“
Higienos institutas kviečia į vasario 7–9 d. organizuojamus nuotolinius nemokamus 16 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursus.
2023-01-04
Atliktas tyrimas, įvertinęs nepageidaujamų įvykių stebėseną ir jai įtaką darančius veiksnius stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose
Nepageidaujamus įvykius patiria kas dešimtas hospitalizuotas pacientas, todėl šių įvykių skaičiaus mažinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose jau kelis dešimtmečius yra didelis rūpestis.
2023-01-02
Vienas iš Higienos instituto Kompetencijų centro skyrių perkeliamas iš Trakų į Vilnių
Nuo šiandien, sausio 2 d., Higienos instituto Kompetencijų centro Mokymo programų rengimo ir vertinimo skyriaus buveinė – pastate, esančiame adresu: Studentų g. 45A, Vilnius.
2022-12-30
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 28 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2022-12-23
Šviesių švenčių ir laimingų naujų metų!
Tegu 2023-iaisiais Jūsų darbus lydi entuziazmas ir sėkmė, kiekvieną dieną – neblėstanti energija ir įkvepianti patirtis.
2022-12-22
Skelbiami 2021–2022 mokslo metais ugdymo įstaigas lankiusių vaikų sveikatos duomenys
Higienos instituto parengtame informaciniame leidinyje „Mokinių sveikata 2021 m.“ skelbiami 2021–2022 mokslo metų mokinių sveikatos duomenys.
2022-12-22
Pagalba – geriausia sau įteikta dovana
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras atkreipia dėmesį, kad ne visiems šventės gali būti džiugios ir kupinos tik pozityvių emocijų.
2022-12-22
Metų pabaigoje – laikas savirefleksijai
Artėjant metų pabaigai, Higienos instituto Psichikos sveikatos centras kviečia skirti dėmesio sau, užpildant 2022 metų refleksijos klausimyną.
2022-12-21
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2021“
Higienos institutas kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto Santaros klinikų filialu Vaikų ligone parengė leidinį „Gimimų medicininiai duomenys 2021“.
2022-12-19
Pasirodė naujas mokslo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeris
Naujame mokslo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ (2022 T. 3 Nr. 12 (312)) – apie insulto simptomus, fizinį aktyvumą nesportuojant, būsto poveikį sveikatai ir kitas aktualijas.
2022-12-16
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 14 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2022-12-16
Atliktas antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas Lietuvos mastu
Šiais metais visose šalies savivaldybėse atlikto reprezentatyvaus 18 metų ir vyresnių gyventojų gyvensenos stebėsenos tyrimo metu apklausti atsitiktiniu būdu atrinkti 25 449 gyventojai.
2022-12-16
Lapkričio 16–17 d. įvyko virtualus ECDC HAI-Net tinklo susitikimas
Renginyje, kuriame dalyvavo ir Higienos instituto atstovai, aptarti visi su HAI-Net tinklu susijusios veiklos aspektai.
2022-12-15
Skelbiamas Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2023 metų atrankos konkursas
Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, kurio vykdymas užtikrintų nepertraukiamą Skambučių centro veiklą operatyviam krizinių įvykių valdymui.
2022-12-15
Išvengiamų hospitalizacijų pokyčiai ir struktūra Lietuvoje
Išvengiamų hospitalizacijų stebėsena vykdoma ir rodikliai skaičiuojami remiantis nauja metodika. Rodiklių sąrašas papildytas naujais rodikliais, patikslintos kai kurių jų skaičiavimo išimtys.
2022-12-14
ECDC skelbia sustiprėjusio respiracinio sincitinio viruso (RSV) plitimo ir susijusios naštos ES/EEE šalių ligoninėms rizikos vertinimo ataskaitą
Respiracinio sincitinio viruso (RSV) plitimas ES/EEE šalyse sustiprėjo pastarosiomis savaitėmis, didėjant užsikrėtimo dažniui visose gyventojų grupėse ir prasidedant sergamumo sezonui.
2022-12-14
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2022/4(99))
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje daug dėmesio skiriama vaikų ir jaunimo psichologinei savijautai, emocinei būklei bei jų rizikos veiksniams.
2022-12-12
Pristatome Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro ir mobiliųjų komandų veiklos vertinimo tyrimo ataskaitą
Tyrimo metu įvertinti skambučių centro ir mobiliųjų komandų teiktų paslaugų organizavimo ypatumai, išanalizuotas šių paslaugų gavėjų grįžtamasis ryšys ir nustatyti paslaugų žinomumo rodikliai.
2022-12-08
Tęsiama programos „Neįtikėtini metai“ plėtra Lietuvos savivaldybėse
Nuo 2020 m. mūsų šalyje Higienos instituto vykdomas projektas „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ pratęstas iki 2023 m. lapkričio mėnesio.
                 
Naujienų prenumerata