Vilniuje vyksta penktasis tarptautinis „ImPrim“ projekto partnerių susitikimas

2012 03 20
Šiandien Vilniuje vyksta penktasis tarptautinis „ImPrim“ projekto „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą“ (angl. „Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems“) partnerių susitikimas. Tai priešpaskutinis partnerių susitikimas, kuriame bus aptarti projekto įgyvendinimo tarpiniai rezultatai ir baigiamieji darbai.
 
Projekte dalyvauja 13 partnerių (institucijų) iš Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos, bei asocijuoti projekto partneriai – ministerijos, vietinės valdžios institucijos, suinteresuotos projekto veiklomis ir rezultatais. Pagrindinis projekto partneris – Blekinge kompetencijų centras, Švedija (Blekinge Centre of Competence, Blekinge County Council).
 
Higienos institutas ir Klaipėdos universitetas yra Lietuvos dalyviai projekte. Higienos institutas užtikrina projekto penktojo darbo paketo „Pirminės sveikatos priežiūros (PSP) kaip regiono vystymo šerdis: regionų konkurencingumo didinimo strategijos” priemonių, skirtų naujų veikimo mechanizmų parengimui ir išbandymui, įgyvendinimo koordinavimą. Be to, Higienos institutas įgyvendina tris priemones: PSP integravimo į regioninio vystymo planus modelio rengimas, užkrečiamų ligų prevencijos strategijos kūrimas (antimikrobinio atsparumo valdymo regioniniame lygmenyje mechanizmo kūrimas) ir pilotinį projektą „Sveikatos sinergija“, integruojantį asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje.

Tikimasi, kad projekto rezultatai bus naudingi toliau tobulinant Lietuvos PSP: didinant šeimos gydytojų vaidmenį sveikatos priežiūroje, optimizuojant PSP veiklos apmokėjimo ir skatinimo sistemą, siekiant efektyvaus darbo organizavimo ir geresnio visuomenės sveikatos lygio, bei asmens ir visuomenės sveikatos sektorių bendradarbiavimo pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje kylančių sveikatos problemų sprendimui.
Susitikimo programa (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteiks dr. Vytautas Jurkuvėnas el. paštu: vjurkuvenas@hi.lt.

Naujienos

2022-01-03
Baigtas įgyvendinti projektas „Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą“
Projekto, vykdyto 2019–2021 m., tikslas – stiprinti visuomenės sveikatos intervencijų vertinimo gebėjimus Lietuvoje, perimant Norvegijos sveikatos technologijų vertinimo gerąją patirtį.
2021-12-23
Linkime gražių švenčių ir sveikų 2022-ųjų!
Tegu ateinantys metai būna šviesių minčių, reikšmingų darbų ir teigiamų pokyčių metai.
2021-12-23
Naujame leidinyje „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2020 m.“ – apie traumas, jų gydymą ir išlaidas
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro išleistame leidinyje analizuojama aktuali informacija, susijusi su sužalojimais ir apsinuodijimais šalyje pernai.
2021-12-22
Pirmą kartą skelbiami ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos duomenys
Higienos instituto parengtame informaciniame leidinyje „Vaikų sveikata 2020 m.“ skelbiami naujais rodikliais papildyti 2020–2021 mokslo metų sveikatos duomenys.
2021-12-22
Įvertinta Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija
Higienos instituto specialistai, pritaikydami atitinkamą vertinimo modelį, atliko tarpinį Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos vertinimą.
2021-12-21
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2020“
Higienos instituto kartu su Vilniaus universitetu (VU) ir VU ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligonine parengtame leidinyje – duomenys apie pernai gimusiuosius Lietuvos akušerijos stacionaruose.
2021-12-16
Parengtos metodinės rekomendacijos apie vyresnių žmonių dalyvavimą darbo rinkoje
Naujos metodinės rekomendacijos „Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje prielaidos“, tikimasi, padės įmonėms kurti įtraukią darbo aplinką vyresniems asmenims.
2021-12-16
Baigėsi mokymai „Savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimų metodologiniai aspektai“
Gruodžio 2–3 ir 7–8 d. įvyko nuotoliniai mokymai sveikatos stebėsenos ir gyvensenos tyrimų organizavimo tema. Juose dalyvavo 63 visuomenės sveikatos biurų specialistai.
2021-12-15
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 13 d. įvyko nuotolinis Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis.
2021-12-14
Skelbiama gyventojų demografinių ir gyvensenos rodiklių sąsajų tyrimo ataskaita
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai parengė gyventojų demografinių ir gyvensenos rodiklių sąsajų tyrimo ataskaitą.
2021-12-14
Išleistas paskutinis 2021 m. žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ (2021/4(95) numeryje pateikiama nemažai informacijos COVID-19 infekcijos tema.
2021-12-10
Kviečiame dalyvauti projekto „Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą“ baigiamajame seminare
Gruodžio 15 d. Norvegijos ir Letuvos projekto baigiamajame renginyje bus pristatyti Lietuvoje išbandomų visuomenės sveikatos programų vertinimo protokolai.
2021-12-03
Baigėsi kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Lapkričio 22–26, 29–30 ir gruodžio 1–2 dienomis vyko Higienos instituto organizuoti nuotoliniai kursai, skirti profesinės sveikatos specialistams, galintiems dirbti įmonėje.
2021-11-28
Surengti mokymai infekcijų prevencijos ir kontrolės slaugos bei globos įstaigose tema
Higienos institutas lapkričio 23 d. ir 25 d. organizavo mokamus nuotolinius mokymus „Infekcijų prevencija ir kontrolė ilgalaikės slaugos ir globos įstaigose“.
2021-11-26
Paskelbta 2020 m. antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita
Ataskaitoje pateikiami praėjusių metų antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo šalyje duomenys, lyginami su kitų Europos valstybių rodikliais.
2021-11-19
Tyrimai leido nustatyti mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos pokyčius per ketverius metus
Naujame Higienos instituto leidinyje analizuojami 2016 m. ir 2020 m. atliktų mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimų rodikliai, apžvelgiami pokyčiai ir netolygumai.
2021-11-19
Konferencijoje diskutuota antimikrobinio atsparumo ir su COVID-19 infekcija susijusiais klausimais
Lapkričio 18 d. įvyko nacionalinė konferencija, skirta Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitei paminėti.
2021-11-18
Paskelbtas vaizdo klipų apie atsakingą antibiotikų vartojimą konkurso nugalėtojas
Baigėsi moksleivių vaizdo klipų konkursas „Vartok antibiotikus atsakingai“, skirtas Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitei paminėti.
2021-11-17
Lapkričio 18 d. minima Europos supratimo apie antibiotikus diena ir Pasaulinės supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitės pradžia
Šių metų Pasaulinės supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitės tema – „Skleiskime supratimą, stabdykime atsparumą“.
2021-11-15
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Lapkričio 12 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
                 
Naujienų prenumerata