2014

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2014 06 27
Šių metų birželio 26 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyti svarstymui du  projektai: „Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus po vaikų priežiūros atostogų“ ir „Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas“.
 
Patvirtinto tyrimo projekto „Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus po vaikų priežiūros atostogų“ įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai sieks išanalizuoti po vaikų priežiūros atostogų sugrįžusių darbuotojų gerovės patyrimo aspektus derinant darbą ir asmeninį gyvenimą.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintas „Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas“ projektas, kurio metu bus siekiama ištirti šeimos gydytojų žinias apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinę elgseną teikiant pagalbą metantiems rūkyti.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2014 m. rugsėjo 26 dieną.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 261 2084 arba el. paštu [email protected].