2011

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2011 11 25
Šių metų lapkričio 25 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta bei komisijos patvirtinta baigiamoji tyrimo ataskaita „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“.
 
Tyrimas vykdytas įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programos priemonę „Įvertinti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“ .
 
Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvoje teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų. Tyrimo metu pagal regionus vertinti žmogiškieji ištekliai, teikiant pirminės psichikos sveikatos paslaugas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų, bei paslaugų prieinamumas psichikos sveikatos centruose ir Vaiko raidos centre. Paslaugų prieinamumas vertintas, remiantis anonimine anketine apklausa, kurioje dalyvavo 369 tėvai/globėjai, turintys vaikus su psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimais.
 
Tyrimas parodė, kad Lietuvoje bendras vaikų gydytojų psichiatrų skaičius 100 000 vaikų vidutiniškai buvo nuo 5,6 etato 2008 m. iki 5,9 etato 2010 m. Mažiausiai užimtų vaikų psichiatrų etatų, tenkančių 1000 sergančiųjų buvo Marijampolės ir Kauno apskrityse (2,4 etato 2010 m.). Nustatyti specialistų (ypač vaikų psichiatrų) skaičiaus ir krūvio netolygumai įvairiuose šalies regionuose.
 
Remiantis respondentų nuomone, organizacinis bei komunikacinis prieinamumas psichikos sveikatos centruose yra geras. Respondentai buvo patenkinti gydytojų psichiatrų bei kitų psichikos sveikatos centrų specialistų darbo kokybe, nors apie trečdalis apklaustųjų nurodė, kad užsiregistravus pas gydytoją, vizito tenka laukti ir mėnesį.
 
Su tyrimo rezultatais ir išvadomis bus supažindinti Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai bei Valstybinio psichikos sveikatos centro, Vaiko raidos centro bei psichikos sveikatos centrų darbuotojai. Remiantis tyrimo rezultatais, autoriai rekomenduoja skatinti psichikos sveikatos centrus bei Vaiko raidos centrą stebėti ir registruoti pacientų pasitenkinimą paslaugų prieinamumu, kokybe, pacientų lūkesčių kaitą ir išsipildymą, po 5 metų pakartoti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo vaikams, turintiems psichikos, emocijų ir elgesio sutrikimus, tyrimą.
 
Plačiau su tyrimo ataskaita bus galima susipažinti Higienos instituto puslapyje „Projektai“ => „Tyrimai“ => „Užsakomosios studijos“.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas šių metų gruodžio 16 dieną.
 
Daugiau informacijos gali suteikti dr. Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].