2011

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2011 09 27
Šių metų rugsėjo 26 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta mokslinio darbo baigiamoji ataskaita „Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai“ bei planuojamo tyrimo „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje“ projektas.
 
Komisija patvirtino baigiamąją mokslinio tyrimo ataskaitą „Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai“. Šiuo tyrimu buvo ištirta žodinės prievartos, ujimo, priekabiavimo ir grasinimų paplitimas, išaiškintos smurto darbe aukos, jų reagavimas į smurto apraiškas. Pastebėta, kad daugiau smurto apraiškų formų patiria moterys nei vyrai, vertinat pagal profesines grupes – jaunesnieji tarnautojai. Tyrimo pagrindu parengtos rekomendacijos, publikuotos „Visuomenės sveikatos“ žurnalo 2011 m. Nr. 1.
 
Komisijoje buvo patvirtintas ir naujo tyrimo „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje“ projektas, kuriuo siekiama įvertinti restruktūrizuojamose ligoninėse dirbančių slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos, sveikatos ir sveikatai žalingo elgesio tarpusavio ryšius bei išanalizuoti ir sustruktūruoti Vilniaus ligoninėse dirbančių slaugytojų su restruktūrizavimu susijusias patirtis. Remdamiesi tyrimo rezultatais, darbų vykdytojai tikisi parengti rekomendacijas, kaip teikti sveikatą stiprinančias paslaugas po restruktūrizavimo įstaigoje likusiems darbuotojams. Atlikus tyrimą taipogi bus pateikti siūlymai įtraukti restruktūrizavimo proceso vertinimą į šalies profesinės rizikos vertinimą reglamentuojančius nuostatus.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas šių metų spalio 21 dieną. 
 
Daugiau informacijos gali suteikti dr. Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].