2015

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2015 04 24

Šių metų balandžio 16 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyti svarstymui du projektai: „Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė atsižvelgiant į rizikos faktorius“ ir „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“ bei metodinės rekomendacijos „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo rekomendacijos“.

Komisija patvirtino projektą „Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė atsižvelgiant į rizikos faktorius“, kurio tikslas ̶  prognozuoti tikėtinus bendro mirtingumo ir mirtingumo nuo kai kurių išvengiamų priežasčių rodiklių pokyčius Lietuvoje iki 2080 metų, atsižvelgiant į rizikos veiksnių paplitimą populiacijoje.

Posėdžio metu taip pat patvirtintas „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“ projektas, kurio metu siekta įvertinti Lietuvoje teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų.

Metodinės komisijos nariai taip pat patvirtino metodines rekomendacijas „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo rekomendacijos“.

Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2015 m. gegužės 7 d. mėnesį.
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].