2015

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2015 05 11
Šių metų gegužės 7 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyta tiriamojo darbo „Suaugusiųjų asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje“ baigiamoji ataskaita ir tiriamojo darbo „Didžiojoje Britanijoje naudojamo streso darbe standarto kaip įrankio savarankiškai valdyti stresą darbe pritaikymo Lietuvos įmonėms” projektas.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Suaugusiųjų asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje“ baigiamąją ataskaitą, kurios tikslas – nustatyti intervencijų, skirtų suaugusiųjų asmenų fiziniam aktyvumui skatinti, veiksmingumą ir jų taikymo praktiką Lietuvoje.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintas „Didžiojoje Britanijoje naudojamo streso darbe standarto kaip įrankio savarankiškai valdyti stresą darbe pritaikymo Lietuvos įmonėms” projektas, kurio metu siekta įvertinti Didžiosios Britanijos Sveikatos ir saugos tarnybos (angl. Health and Safety Executive) streso darbe vertinimo klausimyno pritaikomumą Lietuvos darbuotojams.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2015 m. gegužės 28 d.
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].