2015

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2015 06 03
Šių metų gegužės 28 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo projektas „Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas ryšys su sveikatos būkle 2012–2014 metais“ ir metodinės rekomendacijos „Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo projektą „Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas ryšys su sveikatos būkle 2012–2014 metais“, kurio įgyvendinimo metu tyrimo vykdytojai sieks įvertinti ir palyginti suaugusiųjų sveiko gyvenimo trukmę bei vidutinę tikėtiną trukmę be oficialiai pripažintos negalios Lietuvoje 2012–2014 metais.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse“. Šios rekomendacijos parengtos remiantis 2014 m. Higienos institute atlikto tiriamojo darbo „Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse“ rezultatais bei užsienio šalių gerąja patirtimi. Metodinių rekomendacijų tikslas – padėti įmonėms pagerinti saugos ir sveikatos kultūrą. Tai ypač aktualu įmonėms, kuriose darbuotojai veikiami profesinės rizikos veiksnių ir patiria didesnę susižalojimų ar nelaimingų atsitikimų darbe riziką (pvz., įmonėms, užsiimančiomis gamyba), todėl šios rekomendacijos skirtos pirmiausia tokioms įmonėms. Rekomendacijos skirtos įmonių vadovams bei įmonėse už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingiems asmenims.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2015 m. birželio 18 d.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].