2015

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2015 09 22
Šių metų rugsėjo 18 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui: tiriamojo darbo „Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus iš vaikų priežiūros atostogų“ baigiamoji ataskaita; 2 metodinės rekomendacijos: „Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ taikymas“, „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“ ir Tobulinimo programų aprašai.
 
Posėdžio metu komisija patvirtino tiriamojo darbo „Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus iš vaikų priežiūros atostogų“ baigiamąją ataskaitą. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti iš vaiko priežiūros atostogų grįžusių darbuotojų gerovės patyrimo aspektus derinant darbą ir asmeninį gyvenimą.
 
Komisija patvirtino ir metodines rekomendacijas „Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ taikymas“. Metodinės rekomendacijos skirtos darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistams, įmonių, atliekančių profesinės rizikos veiksnių vertinimą, specialistams, įrengiant ir vertinant darbo vietų apšvietimą.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“. Šių rekomendacijų tikslas – pateikti principus, kuriais vadovaujantis rengiami grafikai, ir pristatyti dažniausiai naudojamus grafikus bei jų rengimo sąlygas, orientuojantis į visuomenės sveikatos stebėsenos ypatybes. Todėl šios rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir visuomenės sveikatos studentams.
 
Metodinė komisija pritarė ir pristatytiems Tobulinimo programų aprašams.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2015 m. lapkričio 26 dieną.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 261 2084 arba el. paštu [email protected].