2015

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2015 12 21
Šių metų gruodžio 17 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui dviejų projektų baigiamosios ataskaitos: „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“, „Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais“ ir trys metodinės rekomendacijos: „Darbuotojų gerovės stiprinimas kuriant darbo ir asmeninio gyvenimo derinimui palankią darbo aplinką“, „Darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai“, „Gyvensenos tyrimo organizavimas ir vykdymas savivaldybėse“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“ baigiamąją ataskaitą. Tiriamojo darbo vykdytojai siekė įvertinti Lietuvoje teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtinta tiriamojo darbo „Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais“ baigiamoji ataskaita. Tiriamojo darbo vykdytojai siekė ištirti muzikantų ergonominius darbo aplinkos veiksnius ir nustatyti jų sąsajas su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais Vilniaus ir Kauno populiacijoje.
 
Metodinės komisijos nariai taip pat patvirtino tris metodines rekomendacijas.
 
Metodinės rekomendacijos „Darbuotojų gerovės stiprinimas kuriant darbo ir asmeninio gyvenimo derinimui palankią darbo aplinką“ parengtos siekiant atkreipti dėmesį į darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros svarbą ir padėti Lietuvos įmonėms ir įstaigoms kurti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimui palankią darbo aplinką, kuri stiprintų darbuotojų gerovę.
 
Metodinių rekomendacijų „Darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ leidinyje pateiktos rekomendacijos, kaip pagerinti darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų kokybę, nepažeidžiant galiojančios teisės aktais nustatytos sveikatos tikrinimų tvarkos. Rekomendacijos skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose atliekami darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, bei gydytojams, kurie patys atlieka arba konsultuoja atliekant darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus. Pateikta medžiaga taip pat bus naudinga darbdaviams bei įmonių specialistams, atsakingiems už darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimą.
 
Metodinėse rekomendacijose „Gyvensenos tyrimo organizavimas ir vykdymas savivaldybėse“ pateikiami bendri gyvensenos tyrimų organizavimo principai bei atskirai suaugusiųjų bei vaikų gyvensenos tyrimų vykdymo principai – tyrimų imties sudarymas su pavyzdžiais, apklausos vykdymo mokyklose, kaimiškose bei miesto gyvenvietėse principai, apibūdinami tyrimų klausimynai. Rekomendacijose pateikiamos interneto tinklalapių nuorodos, kurios reikalingos imties bei pradinių atrankos taškų nustatymui, apklausų vykdymui bei duomenų kaupimui. Gyvensenos tyrimų vykdymo savivaldybėse metodinės rekomendacijos skirtos savivaldybių Visuomenės sveikatos biuruose bei mokyklose dirbantiems specialistams.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2016 m. sausio mėnesį.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu [email protected].