Pranešimai apie nusižengimus ir galimą piktnaudžiavimą

Higienos institutui (HI) informaciją apie HI planuojamus, padarytus ar daromus pažeidimus asmuo gali pateikti vienu iš šių būdų:
- tiesiogiai Kompetentingam subjektui (HI Ekonominio planavimo skyriaus specialistei Linai Kygienei, tel. (8 5) 261 7278, el. p. korupcijosprevencija@hi.lt);
- HI el. p. pranesk@hi.lt.

Informacijos apie pažeidimus HI teikimo tvarkos aprašas (atsiųsti).

 Informacija įdėta 2020-05-20.