Profesinės sveikatos specialistai

Vykdoma švietėjiška veikla, organizuojami informaciniai renginiai ir kvalifikacijos tobulinimas įmonių profesinės sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, profilaktinius darbuotojų sveikatos tikrinimus atliekantiems gydytojams, visuomenės sveikatos biurų specialistams. 2011–2012 m. atliktas tyrimas „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas“ parodė, jog Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms trūksta žmogiškųjų išteklių, kad jos galėtų efektyviai vykdyti darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas. Siekiant perimti gerąją patirtį, bendradarbiaujama su tarptautinėmis organizacijomis, Baltijos jūros regiono ir Skandinavijos šalimis.

Atlikti tyrimai
Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas (2011–2012) (ataskaitos santrauka)
Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas (2011–2012) (ataskaitos santrauka)
Studijos

Studija „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, tai yra paslaugos, kurias teikia profesinės sveikatos priežiūros specialistai, dalies (procentais) apskaičiavimas (2023 m.) (ataskaitos santrauka)
Studija „Profesinės sveikatos paslaugų teikimas įmonėms“ (2018) (ataskaitos santrauka)
Studija „Profesinės sveikatos specialistų skaičiaus įmonėse nustatymas" (2016) (ataskaitos santrauka

Informacinė ir metodinė medžiaga

Atnaujinimo data: 2023-12-29, 13:32:40