Psichologinių krizių pagalbos centras tel. 1815

Psichologinių krizių valdymo paslaugas sudaro Psichologinių krizių pagalbos centro (trumpasis nemokamas numeris 1815) ir Mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų (toliau – Mobilioji krizių komanda) teikiamų paslaugų visuma.

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė.

Krizinis įvykis – tai, kai:

*artimasis giminaitis, bendradarbis ar kitas asmuo, susijęs emociniais ryšiais:

 1. patiria ūmią psichikos būklę, kai asmuo iškreiptai suvokia ir (ar) praranda racionalų ryšį su realybe;
 2. patiria smurtinę mirtį, nusižudo arba bando žudytis;
 3. staigiai miršta ar patiria terminalinę būklę dėl kitų priežasčių;
 4. yra nukentėjęs nelaimingame atsitikime, kuriame sužeistas ar žuvo žmogus, yra įtariamas tokio nelaimingo atsitikimo kaltininkas ar kitaip emociškai paveiktas nelaimingo atsitikimo aplinkybių;
 5. tapo smurtinio nusikaltimo, kuriame sužeistas ar žuvo artimasis giminaitis, liudininku, ar yra kitaip emociškai paveiktas tokio krizinio įvykio;

*tampama nelaimingo atsitikimo ar žmogaus mirties liudininku (-ais);

*dėl krizinio įvykio sukeltų pasekmių jaučiamas į konkretų asmenį ar asmenų grupę nukreiptas itin didelis neigiamas visuomenės, socialinių tinklų ir (ar) žiniasklaidos dėmesys;

*kitos situacijos, kai paslaugų gavėjas buvo paveiktas krizinio įvykio, dėl kurio išgyvena psichologinę krizę, ir, Psichologinių krizių pagalbos centro specialistų nuomone, yra poreikis teikti psichologinių krizių valdymo paslaugas.

 *Asmuo patiria savižudybės grėsmę arba savižudybės grėsmė kyla jo aplinkoje (teikiamos tik Psichologinių krizių pagalbos centro paslaugos).

 • Mobilioji komanda teikia krizinę pagalbą organizacijoms, bendruomenėms, asmenų grupėms, šeimoms (kai paveiktas daugiau kaip vienas asmuo) po krizinių įvykių, gavusi informaciją apie atvejį iš Psichologinių krizių pagalbos centro, į kurį asmenys gali skambinti trumpuoju nemokamu numeriu 1815.

Paslauga teikiama nemokamai visoje Lietuvoje, atvykstant į vietą ar nuotoliniu būdu.

Kas teikia konsultacijas?

Konsultuoja psichologai, psichoterapeutai, kurie specializuojasi krizių, traumų ir suicidologijos srityse.

 

Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda

Mobilioji krizių komanda – tai krizių įveikimo specialistai, psichologės ir psichologai.

Mobiliąją  krizių komandą sudaro ne mažiau nei 2 psichologai, priklausomai nuo situacijos masto.

Paslaugų tikslas yra padėti organizacijai, bendruomenei, šeimai ar kitai žmonių grupei sustabdyti psichologinės krizės plitimą, suteikti pagalbą krizės paveiktiems žmonėms ir neleisti užsitęsti krizės psichologinėms pasekmėms. Padedama sumažinti emocinę įtampą, kartu su paslaugos gavėjais ieškoma būdų, kaip žmogui atgauti darbingumą ir prisitaikyti prie pakitusios situacijos, kad jis galėtų kuo greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą.

Įvykus krizei mobiliosios krizių komandos specialistai organizacijų administracijoms ar krizių valdymo komandoms padeda suplanuoti krizės valdymo veiksmus, konsultuoja, kaip ir kam teikti informaciją apie įvykį, padeda nustatyti, kas gali būti labiausiai paveikti krizinio įvykio ir kokia parama tiems žmonėms tinkamiausia. Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos.

Paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje. Paslaugos yra nemokamos, finansuojamos LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Kviečiame susipažinti su Skambučių centro ir Mobiliųjų krizių komandų veiklos 2023 m. ataskaita.

REKOMENDUOJAME kiekvienai organizacijai iš anksto pasirengti krizių valdymo planą ir numatyti, kas sudarys krizės valdymo komandą.

 

Kada kreiptis?

Kreiptis reikia ištikus kriziniam įvykiui, kuris paveikia žmonių grupę.

Krizinis įvykis – tai netikėtas atsitikimas, kuris sukrečia organizaciją, bendruomenę, šeimą, žmogų ir yra susijęs su realia ar suvokiama grėsme žmonių sveikatai ar gyvybei. Vieni dažniausių tokių įvykių Lietuvoje yra susiję su netikėtomis kolegų, artimųjų mirtimis, bandymais nusižudyti, nelaimingais atsitikimais. Paslaugos teikiamos ir karo Ukrainoje bei Izraelyje paveiktoms žmonių grupėms bei su jais dirbantiems specialistams. Skubi ir tinkama psichologinė pagalba po sukrečiančio įvykio gali padėti efektyviai sumažinti krizės keliamą riziką ilgalaikei žmonių psichikos sveikatai ir organizacijų veiklai.

Savižudybė ar savęs žalojimas

Jeigu nusižudė arba bandė žudytis, save žalojo jūsų įmonės, organizacijos narys, artimasis, o jūs ir jūsų komandos nariai jaučiate nerimą, patiriate emocinį stresą, psichologo konsultacija yra labai svarbi. Specialistai suteiks skubią psichologinę pagalbą, padės pasirūpinti jūsų emocine sveikata ir įvertinti, kaip toliau bendrauti su save žalojusiu ar bandžiusiu žudytis asmeniu.

Staigi mirtis ar nelaimingas atsitikimas

Nelaimingas atsitikimas, smurtas darbe, mokykloje ar šeimoje smarkiai paveikia su įvykiu susijusius asmenis, jie jaučiasi sutrikę, sunerimę ir sukrėsti. Psichologo konsultacija gali padėti nusiraminti, sustabdyti jaučiamą nerimą.

Karo sukeltas nerimas

Nerimas dėl karo ir jo padarinių gali paveikti tiek organizacijas, tiek šeimas ar su karo pabėgėliais dirbančius asmenis. Nežinia, baimė dėl savo ar artimųjų saugumo ir neapibrėžtumas gali smarkiai paveikti emocinę sveikatą. Jeigu savo aplinkoje jaučiate nerimą dėl karo, dirbate su karo pabėgėliais ar ketinate keliauti į karo zoną padėti, susisiekite su Psichologinių krizių pagalbos centro psichologais (tel. 1815) – jie suteiks jums svarbių žinių ir pagalbą.

Psichologinių krizių pagalbos centro paslaugos savižudybės grėsmės atveju

Į Psichologinių krizių pagalbos centrą gali skambinti asmenys, savo aplinkoje susiduriantys su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu, bei asmenys, patys patiriantys savižudybės grėsmę.

Psichologinių krizių pagalbos centro psichologai konsultuoja ir informuoja skambinančiuosius savižudybės grėsmės atpažinimo, reagavimo, ryšio užmezgimo ir motyvavimo kreiptis  pagalbos klausimais, prireikus suteikia ir skubią pirmąją psichologinę pagalbą.

Jei savižudybės grėsmę patiriantis asmuo yra susižalojęs, apsinuodijęs, sutrikusios sąmonės arba yra akivaizdi grėsmė jo sveikatai ar gyvybei, t. y. jis pradėjo ar ketina pradėti savižudybės veiksmus, reikia skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir kviesti greitąją medicinos pagalbą, jei žinoma asmens buvimo vieta.

Kam skirta?

Kas gali kreiptis?

Į Psichologinių krizių pagalbos centrą gali kreiptis organizacijos, įmonės, bendruomenės, šeimos ir kitos asmenų grupės, patyrusios netik4tas krizines situacijas.

Susisiekti su Psichologinių krizių pagalbos centru bei, poreikį įvertinus Psichologinių krizių pagalbos centro specialistams, gauti Mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų paslaugas gali organizacijų administracijos atstovai, krizių valdymo komandos, taip pat pavieniai asmenys, matantys, kad jų bendruomenėje ar organizacijoje esantiems žmonėms reikalinga skubi krizių specialistų pagalba.

Ugdymo įstaigos

Į Psichologinių krizių pagalbos centro psichologus gali kreiptis mokyklos ir kitos ugdymo įstaigos, kuriose įvyksta krizinės situacijos ir kurių bendruomenės nariams reikalinga skubi psichologinė pagalba ir (ar) Mobiliosios krizių komandos pagalba. Šios situacijos gali būti:

 • nelaimingas atsitikimas, susijęs su žala sveikatai ar gyvybei,
 • bendruomenės nario mirtis,
 • fizinio smurto atvejai, stipriai paveikę bendruomenę,
 • savižudybė ar bandymas nusižudyti,
 • karo Ukrainoje veiksmai, stipriai veikiantys bendruomenės narius,
 • kitas sukrečiantis, pavojingas įvykis.

Organizacijos ir įmonės

Krizinės situacijos organizacijose ar įmonėse:

 • staigi organizacijos nario mirtis arba savižudybė (pvz. gydytojo, paciento savižudybė),
 • klientų ar kitų asmenų grasinimai, smurtas,
 • nelaimingas atsitikimas gamyboje,
 • gaisras, sprogimas, pastato griūtis, eismo įvykiai ir pan.

Šeimos, bendruomenės

Jei krizė įvyko šeimoje ar kitoje žmonių grupėje ir jums reikalinga skubi psichologinė pagalba ar psichologo konsultacija, taip pat kviečiame kreiptis tel. 1815 dėl poreikio gauti mobiliosios krizių komandos paslaugas. Kreiptis galima dėl įvairių krizinių įvykių:

 • netikėtos artimojo ar kito žmogaus mirties,
 • savęs žalojimo,
 • avarijos, kai kilo grėsmė sveikatai ar gyvybei,
 • žmogaus dingimo,
 • užpuolimo, išprievartavimo ir kt.

Mobilioji krizių komanda atvyksta į vietą tada, kai šeimoje ar kitoje žmonių grupėje būna paveiktas daugiau nei vienas asmuo.

Kaip teikiama pagalba?

Skubios nuotolinės konsultacijos

 • Skubi pirminė psichologo konsultacija teikiama susisiekus su Psichologinių krizių pagalbos centru nemokamu tel. 1815 pirmadieniais–penktadieniais 9–19 val., VI 9–15 val., įskaitant šventines dienas.
 • Antra konsultacija teikiama administracijos atstovui ar už krizės valdymą atsakingam asmeniui, siekiant suderinti atvykimo į vietą laiką ir paslaugų poreikį.

Konsultacijos atvykus į vietą

 • Konsultacija administracijos atstovams ar krizių valdymo komandai
 • Grupinės konsultacijos darbuotojams, susijusiems su atveju
 • Individualios konsultacijos įvykio labiausiai paveiktiems asmenims

Tęstinės konsultacijos

Esant poreikiui, suteikiama iki 5 tęstinių konsultacijų kiekvienam paveiktam asmeniui.

Pakartotinis kontaktas

Po savaitės ar kelių sutartu laiku susisiekiama aptarti, kurie krizės valdymo veiksmai pavyko, ką dar būtų galima padaryti, ar yra tęstinės specializuotos pagalbos poreikis.

Jei krizė nutiko įstaigoje ar organizacijoje, svarbu numatyti, kas bus atsakingi už krizės valdymą. Geriausia, kai krizės valdymo komandą sudaro bent keletas atsakingų įstaigos atstovų, galinčių priimti sprendimus ir susipažinusių su krizių valdymu (vadovas, administracijos atstovas, personalo vadovas, įstaigos psichologas ir pan.).

Įstaigoms ir organizacijoms padedame sudaryti krizės valdymo planą ir numatyti, kaip sušvelninti galimas krizės pasekmes. Teikiame individualias ir grupines konsultacijas krizinių situacijų paveiktų asmenų grupėms.

Paslaugos organizacijoje gali apimti visas ar dalį Mobiliosios komandos paslaugų (atsižvelgiant į situaciją, asmenų paveiktumo lygį, įstaigos poreikius bei vidinius išteklius ir galimybes įveikti krizę).

Susisiekite

Atsitikus kriziniam įvykiui skambinkite nemokamu trumpuoju numeriu 1815 arba susisiekite el. p. [email protected] 

 

Psichologinių krizių pagalbos centras dirba pirmadieniais–penktadieniais 9–19 val., šeštadieniais 9–15 val., įskaitant ir šventines dienas.

Interneto svetainės:

https://pagalbasau.lt/

https://tuesi.lt/

Atsiliepimai
 • „Ačiū už suteiktas žinias, kaip valdyti komunikaciją organizacijoje atsitikus tokiam įvykiui. Taip pat labai ačiū už suvaldytas žmonių emocijas. Jūs padėjote nuosekliai, ramiai ir, rodos, nepastebimai įveikti kritinę situaciją.“
 • „Patyrusios specialistės puikiai reagavo kriziniu momentu mūsų įmonėje. Vedė tiek edukacinius seminarus mūsų vadovams, tiek individualias konsultacijas krizės paliestiems darbuotojams. Visa komunikacija buvo maloni ir kompetentinga.“
 • „Dėkojame už profesionaliai suteiktą pagalbą mūsų komandai. Ištikus kriziniam atvejui negalima likti vienam, laiku suteikta profesionalų pagalba padeda įveikti krizės padarinius, lieka mažiau trauminių patirčių.“
 • „Paslaugos suteiktos greitai ir kokybiškai, iš pradžių nežinojome kaip elgtis, o po konsultacijos buvo viskas aišku, ką ir kaip reikės daryti. Visi darbuotojai paslaugą įvertino teigiamai.“
 • „Susidarius sunkiai psichologinei atmosferai ar įvykus bendrovėje darbuotojus traumuojančiam įvykiui, rekomenduoju kreiptis į Krizių valdymo komandą, nes ne tik suteikė kokybiškai darbuotojams psichologinę pagalbą, bet reagavo labai greitai, kai tuo tarpu bandėme rasti įsigyti psichologinę pagalbą pas privačius asmenis ir mums nepavyko, nes visi labai užimti ir geriausiu atveju siūlė tik po 2–3 mėnesių.“
 • Bendruomenės vardu dėkoju už veiksmingus patarimus, operatyvumą ir pagalbą visoms bendruomenės grupėms. Esant būtinumui rekomenduoju kreiptis į profesionalią Mobiliąją krizių komandą.“

 

Paslaugas finansuoja, paslaugas organizuoja

                            Paslaugas finansuoja                              Paslaugas organizuoja

  


Atnaujinimo data: 2024-04-23, 12:32:17