Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyrius

Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyrius yra atsakingas už Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro tvarkymą Higienos institute.  

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras (toliau – Registras) veiklą pradėjo 2010 m. sausio 1 d. Registro įsteigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo 151 straipsnio 2 dalis. Registras įsteigtas ir jo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejus ir priežastis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro tvarkymo veiksmus.


Atnaujinimo data: 2023-09-13, 09:54:22