Biostatistinė analizė

Tikslas – metodiškai vadovauti visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenai ir vertinimui.

 


Atnaujinimo data: 2023-11-27, 15:19:51